Yr ydych yma: Ymwelwyr > Pethau i'w wneud

Pethau i'w wneud


Dywylliant

Mae pobl enwog sy’n gysylltiedig â Chriccieth yn cynnwys y canlynol.

David Lloyd George Prif Weinidog Prydain Fawr a fagwyd yn y pentref cyfagos, Llanystumdwy. Y Bardd, awdur a chyfreithiwr, Dr W.R.P.George a fu yn Archdderwydd Yr Eisteddfod Genedlaethol. Colin Gresham, Archeolegwr o fri ag awdur pwysig yn ei faes. Leslie Bonnet oedd yn gyn swyddog yn y Llu Awyr, awdur a sefydlodd y brid hwyaid Harlequin Cymreig. A’i wraig Joan Hutt yr arlunydd. ‘Roedd y ddau’n byw yn Ymwlch Fawr, ychydig y tŷ allan o’r dref o 1949 hyd eu marwolaeth yn 1985.

Yn 1975 cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghriccieth.

Yn 2003 enwebwyd Criccieth yn Dref Farchnad Deg.

Diwrnod Ffair Criccieth yn y 1930au. Ffair Criccieth Cynhelir dwy ffair yn flynyddol yn y dref ar y trydydd ar hugain o Fai, a’r nawfed ar hugain o Fehefin. Mae’r ddwy ffair yma yn eithriadol o boblogaidd a bydd niferoedd o bobl yn ymweld â’r maes adloniant a’r stondinau.

Siopau a busnesau

Stryd Fawr CricciethSwyddfa Post a pwynt cyswllt Gwybodaeth Twristiaidd 01766 522764

Iechyd

Canolfan Iechyd Criccieth, Ffordd Pwllheli, Criccieth 08445 769087

Ysbyty Alltwen, Tremadog 01766 510010

Deintydd

Deintyddfa Trem Y Gaer, Stryd Fawr, Criccieth 01766 522755

Mona Terrace Dental Practice, 17 Mona Terrace, Criccieth 01766 522455

Fferyllydd

Stryd Fawr Criccieth tua 1900J A Davies Chemists, 34 Stryd Fawr, Criccieth 01766 522198

Canolfan Dydd

Encil Y Coed, Stryd Fawr, Criccieth 01766 522952

Addysg

Ysgol Treferthyr, Criccieth 01766 522300

Ysgol Feithrin, Ysgol Treferthyr

Ysgol Eifionydd, Porthmadog 01766 512114

Gŵyl Criccieth

www.cricciethfestival.co.uk

Neuadd Goffa

Neuadd Goffa CricciethCadeirydd Elizabeth George 01766 523566

www.cricciethmemorialhall.com

Llyfrgell Criccieth

Stryd Fawr, Criccieth: 01766 522256

LLCriccieth@gwynedd.gov.uk

www.gwynedd.gov.uk

Starlight Players

Cadeirydd Eric Maggs

www.thestarlightplayers.com

Hamdden

Canolfan Hamdden Glaslyn Porthmadog 01766 512711

Canolfan Hamdden Dwyfor Pwllheli 01758 613437

Tenis

Clwb Tenis Criccieth, cyswllt Mrs L Keane 01766 522249

Cychwynodd y clwb, sydd bellach yn un o'r clybiau hynaf mewn bodolaeth erbyn heddiw, ym 1882 yng ngerddi Parciau Mawr a symudodd i'r safle presennol ym 1884.

Bowlio

Bowlio dan doGwyl Criccieth

Bowlio awyr agored

Cyswllt Emlyn Williams

Golff

Clwb Golff Criccieth, Lon Ednyfed, Criccieth

Agorwyd ym 1906

Grwpiau a Chymdeithasau
Criccieth yn ei Blodau
Cyswllt Mrs M.V. Davies Hughes 01766 523553

Ennillodd Criccieth y gystadleuaeth Cymru yn ei blodau bob blwyddyn o 1999 i 2004.

Addoli

Eglwys St.Catherine
Cyswllt Revd Sue Williams 01766 523222

Capel Y Traeth
01766 522990

Eglwys Deuluol Criccieth
Neuadd y Clwb Gwyliau, Lon Ednyfed, Criccieth 01766 522794

Eglwys Gymunedol Goleudy
Swyddfa'r Post, Stryd Fawr, Criccieth 01766 523499

Eglwys Gatholig The Holy Spirit
Ffordd Caernarfon, Criccieth

Cartrefi I’r henoed

Plas Newydd

The Pines

Bryn Awelon

Plas Gwyn