Yr ydych yma: Y Cyngor > Aelodau

Aelodau


Cadeirydd y Cyngor

Cyng. Delyth Lloyd

Is-Gadeirydd y Cyngor

Cyng. Dr Peter Harlech Jones

Clerc

Dr Catrin Jones

Cynghorwyr

 • Cyng. Robert Cadwallader

 • Cyng. Ffion Gwyn

 • Cyng. Angela Hughes

 • Cyng. Angela Jones

 • Cyng. Nesta Gwynne Jones

 • Cyng. Dr Peter Harlech Jones

 • Cyng. Delyth Lloyd

 • Cyng. Meinir Moncrieffe

 • Cyng. Lowri-Ann Richards

 • Cyng. Wayne Roberts

 • Cyng. Sian Williams

 • Cyng. Phil Jones