Criccieth a'r Fro

Siopau a busnesau

Stryd Fawr CricciethSwyddfa Post a pwynt cyswllt Gwybodaeth Twristiaidd  01766 522764

Iechyd

Canolfan Iechyd Criccieth, Ffordd Pwllheli, Criccieth  08445 769087

Ysbyty Alltwen, Tremadog  01766 510010

Deintydd

Deintyddfa Trem Y Gaer, Stryd Fawr, Criccieth  01766 522755

Mona Terrace Dental Practice, 17 Mona Terrace, Criccieth  01766 522455

Fferyllydd

Stryd Fawr Criccieth tua 1900J A Davies Chemists, 34 Stryd Fawr, Criccieth  01766 522198

Canolfan Dydd

Encil Y Coed, Stryd Fawr, Criccieth  01766 522952

Cartrefi I’r henoed

Plas Newydd

The Pines

Bryn Awelon

Plas Gwyn

Addysg

Ysgol Treferthyr, Criccieth  01766 522300

Ysgol Feithrin, Ysgol Treferthyr

Ysgol Eifionydd, Porthmadog  01766 512114

Dywylliant

Mae pobl  enwog sy’n gysylltiedig â Chriccieth yn cynnwys y canlynol.

David Lloyd George Prif Weinidog Prydain Fawr a fagwyd yn y pentref cyfagos, Llanystumdwy.  Y Bardd, awdur a chyfreithiwr, Dr W.R.P.George a fu yn Archdderwydd Yr Eisteddfod Genedlaethol.  Colin Gresham, Archeolegwr o fri ag awdur pwysig yn ei faes.  Leslie Bonnet oedd yn gyn swyddog yn y Llu Awyr, awdur a sefydlodd y brid hwyaid Harlequin Cymreig. A’i wraig Joan Hutt yr arlunydd. ‘Roedd y ddau’n byw yn Ymwlch Fawr, ychydig y tŷ allan o’r dref o 1949 hyd eu marwolaeth yn 1985.

Yn 1975 cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghriccieth.

Yn 2003 enwebwyd Criccieth yn Dref Farchnad Deg.

Diwrnod Ffair Criccieth yn y 1930auFfair Criccieth

Cynhelir dwy ffair yn flynyddol yn y dref ar y trydydd ar hugain o Fai, a’r nawfed ar hugain o Fehefin. Mae’r ddwy ffair yma yn eithriadol o boblogaidd a bydd niferoedd o bobl yn ymweld â’r maes adloniant a’r stondinau.

Gŵyl Criccieth

www.cricciethfestival.co.uk

Neuadd Goffa

Neuadd Goffa CricciethCadeirydd Elizabeth George 01766 523566

www.cricciethmemorialhall.com

Llyfrgell Criccieth

Stryd Fawr, Criccieth  01766 522256

LLCriccieth@gwynedd.gov.uk

www.gwynedd.gov.uk

Starlight Players

Cadeirydd Eric Maggs

www.thestarlightplayers.com

Hamdden

Canolfan Hamdden Glaslyn

Porthmadog  01766 512711

Canolfan Hamdden Dwyfor

Pwllheli  01758 613437

Tenis

Clwb Tenis Criccieth, cyswllt Mrs L Keane  01766 522249

Cychwynodd y clwb, sydd bellach yn un o'r clybiau hynaf mewn bodolaeth erbyn heddiw, ym 1882 yng ngerddi Parciau Mawr a symudodd i'r safle presennol ym 1884.

Bowlio

Bowlio dan doGwyl Criccieth

Bowlio awyr agored

Cyswllt Emlyn Williams

Golff

Clwb Golff Criccieth, Lon Ednyfed, Criccieth

Agorwyd ym 1906

Grwpiau a Chymdeithasau

Criccieth yn ei Blodau

Cyswllt Mrs M.V. Davies Hughes  01766 523553

Ennillodd Criccieth y gystadleuaeth Cymru yn ei blodau bob blwyddyn o 1999 i 2004.

Addoli

Eglwys St.Catherine

Cyswllt Revd Sue Williams  01766 523222

Capel Y Traeth

01766 522990

Eglwys Deuluol Criccieth

Neuadd y Clwb Gwyliau, Lon Ednyfed, Criccieth  01766 522794

Eglwys Gymunedol Goleudy

Swyddfa'r Post, Stryd Fawr, Criccieth  01766 523499

Eglwys Gatholig The Holy Spirit

Ffordd Caernarfon, Criccieth