Cyngor Tref Criccieth

Y Maes, CricciethGwnaed Criccieth yn dwrdeistref dan siarter gan Edward I yn 1284 ac yn brif ddinas Cantref Eifionydd.

Creodd y Ddeddf Gwella Criccieth yn 1873, fwrdd o ddirprwywyr i lywodraethu'r dref ac i dderbyn cyfrifoldeb am eiddo'r fwrdeistref ac o 1889 ymlaen, hwy oedd yr ail reng o lywodraeth leol, ond yn isradd i Gyngor Sir Caernarfon. O dan ddeddf lywodraethol 1894 daeth y Dosbarth Diwygio yn Ddosbarth Dinesig gyda chyngor etholedig. Daeth gweddill y plwyf i'w enwi ym Mhenllyn ac fe ddaeth yn rhan o Ardal Ddinesig Lleyn. Yn 1934 ymestynnwyd yr ardal ddinesig i gynnwys rhannau o Benllyn a Threflys ac yn 1938 rhan o Lanystumdwy yn ogystal.

Diddymwyd Ardal Ddinesig Criccieth yn 1974 a daeth y dref yn rhan o ardal Dwyfor o fewn Sir Gwynedd, er iddynt ddal gafael mewn rhan o gyfrifoldeb yn y gymuned. Diddymwyd Dwyfor yn ei dro pan ddaeth Gwynedd yn awdurdod cyfundebol un 1996.

Mae'r dref yn rhan o etholaeth Cyngor Gwynedd ag yn ethol un cynghorydd fel cynrychiolydd. Mae deuddeg cynghorydd wedi eu hethol ar Gyngor Tref Criccieth.

Er 1950 bu Criccieth yn rhan o Etholaeth Seneddol Caernarfon. Yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru mae'r dref yn rhan o Etholaeth Dwyfor-Meirionydd sy'n rhan o etholaeth rhanbarth Canol a Gorllewin Cymru.

Criccieth o geg yr afon

Cadeirydd y Cyngor

Robert Cadwalader

Is-Gadeirydd y Cyngor

Sian Williams

Cynghorwyr:

Phil Jones
Dafydd Lloyd
R.T. Price
Wayne Roberts
Eirwyn Williams
Angela Hughes
Ffion Meleri Gwyn
Alice Roberts
Nan Davies-Hughes

Y Clerc

Dr Catrin Jones

Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB

(01766) 523294

clerccriccieth@gmail.com

Canolfan Bleidleisio

Neuadd Goffa Criccieth